Διασφάλιση Ποιότητας

Δεσμευόμαστε, μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, να θέτουμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για το σύνολο των διαδικασιών λειτουργίας μας και να εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραλαβής, αποθήκευσης, διανομής και ελέγχου των προϊόντων μας.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στην τροφική αλυσίδα, αναβάθμισε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που διατηρεί, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Μέσω του ολοκληρωμένου συστήματός μας, ακολουθώντας τις αρχές του HACCP αλλά και τις απαιτήσεις του προτύπου, εξασφαλίζουμε την άρτια εικόνα των προϊόντων μας από τη στιγμή της παραλαβής τους στις αποθήκες μας έως και την αποστολή τους στα τελικά σημεία διανομής.

Το σύνολο των πιστοποιήσεων μας σε επίπεδο ομίλου εκδίδεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), μέλος του Ομίλου TÜV NORD GROUP.

Τα προϊόντα μας

Στην προσπάθεια μας να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον καταναλωτή, λειτουργεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τα προϊόντα μας.

Γραμμή Επικοινωνίας Optima