Διασφάλιση Ποιότητας

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ασφαλή τρόφιμα, υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με HACCP, εφαρμόζοντας ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με διαδικασίες και ελέγχους σε όλο το φάσμα της διακίνησης των προϊόντων.

Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζουμε, στηρίζεται στην επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών, μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρίες που εφαρμόζουν οι ίδιες συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Στηρίζεται επίσης στους διαρκείς ελέγχους και την εκπαίδευση του προσωπικού, που γίνεται από εγκεκριμένο εκπαιδευτή με το υλικό του ΕΦΕΤ.

Τα προϊόντα μας

Στην προσπάθεια μας να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον καταναλωτή, λειτουργεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τα προϊόντα μας.

Γραμμή Επικοινωνίας Optima