Πρότυπη φάρμα δημιουργεί η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ στην Άρτα

10/05/2016

Στόχος η ανάπτυξη και η μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους Ηπειρώτες κτηνοτρόφους

Προσηλωμένη στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την προσφορά στην τοπική κοινωνία παραμένει η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ελληνική οικονομία. Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία μιας πρότυπης φάρμας παραγωγής γάλακτος στην περιοχή της Άρτας.

Η πρότυπη φάρμα, η λειτουργία της οποίας θα στηρίζεται σε 2.000 γαλακτοπαραγωγά ζώα (πρόβατα), θα δημιουργηθεί σε μια περιοχή 80 στρεμμάτων, κοντά στο εργοστάσιο της ΗΠΕΙΡΟΣ, στον Αμμότοπο Άρτας. Στόχος αυτού του πρωτοποριακού project είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε σχέση με την παραγωγή πρόβειου γάλακτος, σε δύο σημαντικά πεδία:

•  τον προσδιορισμό του ιδανικού σιτηρεσίου των ζώων και
•  την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην υγιεινή και την ιατρική τους φροντίδα.

Ο βασικός στόχος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, είναι να μεταφέρει αυτή τη γνώση στους κτηνοτρόφους της περιοχής, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις τεχνικές και τις διαδικασίες τους και, συνακόλουθα, την ποιότητα του γάλακτος που παράγουν.

Στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ τονίζουν ότι η δημιουργία της πρότυπης φάρμας επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή της διαρκούς ενίσχυσης των ντόπιων παραγωγών, μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αλλά και της παροχής βοήθειας για την καλύτερη δυνατή απόδοση των μονάδων τους.

Return