Αναβάθμιση πιστοποίησης ποιότητας ISO για την ΟΠΤΙΜΑ

10/02/2021

Η ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για ασφαλή τρόφιμα, επενδύει για ακόμη μια φορά σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, αναβαθμίζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που διατηρεί, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Το ISO 22000:2018 αποτελεί ένα κορυφαίο και πολύ απαιτητικό πρότυπο πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Με την αναβάθμιση αυτή η ΟΠΤΙΜΑ παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για την παροχή προϊόντων μέγιστης ποιότητας και ασφάλειας. 

Το σύνολο των πιστοποιήσεων της ΟΠΤΙΜΑ εκδίδεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), μέλος του Ομίλου TÜV NORD GROUP.

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των τυροκομικών προϊόντων. Στο portfolio της περιλαμβάνονται κορυφαία brands, όπως HΠΕΙΡΟΣ, Dirollo, Kerrygold, Adoro, Ταλαγάνι, Λογάδι, Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές και Λεβέτι. Σημείο αναφοράς στη φιλοσοφία και τη δραστηριότητα της ΟΠΤΙΜΑ είναι η ποιότητα, η οποία διασφαλίζεται μέσω αυστηρότατων διαδικασιών και εφαρμογής των πιο εξελιγμένων διεθνών προτύπων. 

Return