Ισολογισμοί

Δείτε παρακάτω τους ισολογισμούς μας, ταξινομημένους από την πιο πρόσφατη χρήση έως την παλαιότερη.

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2016

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2015

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2014

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2013

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2012