Οικονομικά Στοιχεία

ΟΠΤΙΜΑ σημαίνει διαρκής ανάπτυξη στο πέρασμα των ετών. Δείτε παρακάτω τα οικονομικά μας στοιχεία.

Η αναπτυξιακή πορεία μας αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη των περασμένων ετών, μέχρι και το 2015. Το 2016 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 127.499.494,06€, έναντι 108.774.617,30€ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 17,21%.                        

oikonomika-stoixeia-16-ellinika

Τα μεικτά κέρδη της εταιρίας για το 2016 ανήλθαν σε 16.842.104,42€ έναντι 16.538.313,52€ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 1,84%. Η αύξηση του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αλλαγή του μείγματος των πωλήσεων.

Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν το 2016 σε 1.820.707,75€, έναντι 1.608.693,38€το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 13,18%.

Τα έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως ανήλθαν το 2016 σε 7.842.717,70€, έναντι 8.477.380,72€ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 7,49%. Η μείωση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν το 2016 σε 10.083.350,50€, έναντι 9.676.779,61€ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,20%.