Ισολογισμοί

Δείτε παρακάτω τους ισολογισμούς μας, ταξινομημένους από την πιο πρόσφατη χρήση έως την παλαιότερη.

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2014

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2013

Ισολογισμός Όπτιμα Α.Ε. 2012