Υποβολή Βιογραφικού

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, το οποίο και θα αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Προσωπικού. Στη συνέχεια, εφόσον το προφίλ σας ταιριάζει με τις απαιτήσεις συγκεκριμένης θέσης, θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας.

Επισύναψη βιογραφικού